Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin může být ohrožena z důvodu špatného systému odvodnění v rámci potravinářských výrobních závodů.
Odvodňovací systémy ACO nenechávají nic náhodě a maximálně eliminují veškeré hrozby, které by mohly jakkoliv ohrozit hygienu potravin. Naše řešení jsou navržena tak, aby efektivně a rychle odváděla přebytečnou vodu do kanalizace a snížilo se tak riziko kontaminace potravin.
Naším cílem je eliminovat stojaté vody a zamezit růstu bakterií v těchto místech.

Jsme tvůrci standardů a certifikací v oblasti odvodňování a veškeré naše výrobky jsou plně v souladu s předpisem HACCP, doporučeními asociace EHEDG (Sdružení pro Evropské hygienické inženýrství a návrh výrobků) a evropskými normami EN1253 a EN1433. Náš systém údržby je velmi jednoduchý a součástí celého díla je i manuál údržby a čištění, vytvořený ve spolupráci s Diversey a Ecolab, lídry v průmyslovém čištění, sanitaci a hygieně potravinářských provozů.  

Bezpečnost potravin může být ohrožena velkým množstvím rizik, proto zde není prostor pro částečná nebo neprofesionální řešení. Požadujte jen to nejlepší. Spolehněte se na našich 60 let zkušeností a poskytněte své výrobě optimální hygienu, požadovanou dnes v každém úspěšném potravinářském provozu.