Zdraví a bezpečnost

Minimalizace rizika zranění na pracovišti má zásadní význam pro jakýkoliv výrobní provoz. V potravinářství je potenciální nebezpečí ovlivněno zejména přítomností tepla, tekutin a mastnoty. Je tedy nezbytné, aby tyto provozy byly účinně odvodněny a eliminovalo se tak množství kapalin, popř. tuků, které jsou na podlaze.

Odvodňovací systémy ACO jsou speciálně navrženy tak, aby došlo k co nejrychlejšímu odvodu tekutin a mastnoty z povrchu. Ve vysoce rizikových oblastech, které vyžadují velkou spotřebu vody (včetně přípraven a výroben) doporučujeme pro větší bezpečnost použití protiskluzné mřížky.

Naše odvodňovací systémy se snadno čistí, nemají žádné ostré hrany a jsou tak bezpečné pro všechny zaměstnance. 

S ohledem na bezpečnost jsme vyvinuli i řešení protipožární, které je certifikováno dle EN 1366 a pomáhá chránit pracovní prostředí.