Vlastnosti hygienického designu

ACO chápe, jak zásadní roli hraje odvodnění  v požadavcích na hygienu. Naše odvodňovací systémy poskytují nejvyšší úroveň hygieny, tak aby bylo zabráněno kontaminaci nebezpečnými bakteriemi. Aplikujeme na naše výrobky normy pro styk potravin s okolními plochami EN 1672 a EN ISO 14159.

Close

Všechny rádiusy jsou větší než 3mm, čímž se výrazně zvyšuje účinnost čištění.

Close

Design suché vpusti, plně čistitelný eliminuje stojatou vodu, zápach, růst mikrobů a další potenciální hygienická rizika.

Close

Lisované tělo zajišťuje hladký povrch eliminující trhliny na povrchu, ve kterých by mohly ulpívat nebezpečné bakterie.

Close

Výplň okraje zajišťuje stabilitu a odolnost přechodu mezi žlabem a okolní podlahou. Minimalizuje také riziko trhlin v podlaze, čímž zabraňuje i množení bakterií.