Oblast bez zpracování potravin

ACO řešení

Naše odvodnění neslouží jen v rizikových oblastech, ale rošt odvodňovacího žlabu může sloužit jako bariéra mezi výrobními provozy a provozy ve kterých se již potraviny nevyskytují.

  • ACO vpusti
  • ACO žlaby
  • ACO krabicové žlaby
  • ACO štěrbinové žlaby