Oblast s vysokým rizikem

ACO řešení
Naše odvodňovací systémy jsou navrženy s použitím nejnovějších technologických poznatků, tak abychom zabránili kontaminaci Vašich výrobků v oblastech s vysokým rizikem. 

  • ACO vpusti (jednodílné provedení)
  • ACO žlaby (s pevně přivařenou vpustí)