Oblast se zvýšeným rizikem

ACO solution
Nabízíme odvodňovací systémy s ohledem na bezpečnost potravin a hygienické standardy, tak aby nedošlo ke kontaminaci produktů v těchto oblastech. 

  • ACO vpusti (jednodílné provedení)
  • ACO žlaby (s pevně přivařenou vpustí)